Chăn ga S008

Mã: Chăn ga S008
Kích thước
Gối đôi 1m8 chân cao 30cm - 1m6 chân cao 30cm - 1m4 chân cao 30cm
Bộ
Loại Bộ phủ lót gòn - bộ bọc lót gòn