Bông xơ 010

Mã: bong-xo-010
Chất liệu
Chất liệu sợi 15D/64, 7D/64
Loại
Loại sợi 2 chiều, 3 chiều, sợi rộng