Bông xơ 004

Mã: bong-xo-004
Chất liệu
Chất liệu sợi 15D/64, 7D/64
Loại
Loại sợi 2 chiều, 3 chiều, sợi rộng